Burg, Pieter van der

Eerste grondbeginselen der natuurkunde, strekkende tot leesboek voor alle standen. Hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers