Gorczyca-Skala, Jadwiga

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroclawskiego