Leyds, L.W.

Programma van de geologische excursie naar Thüringen van maandag 15 juni tot maandag 29 juni 1914 onder leiding der hoogleeraren Dr. G.A.F. Molengraaff en Dr. H.G. Jonker