Ruegg, Gerard H.J.

Classificatie van onverharde sedimenten bij de Rijks Geologische Dienst : doel, richtlijnen, classificatie, verantwoording en boorformulier