Overzichtskaart van den Oost-Indischen Archipel. Schaal 1:2.500.000

1908