Beijers, J.A.

Het verband tussende ziekten van den mensch en die van onze huisdieren