Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab Matrikkel 1760-1960 ved. O. Schmidt.

1960