Porietis, J.

Petera Stockas Latvijas Valsts Universitatei 60 Gadi