Tussen Romantiek en Haagse School. Landschappen uit het midden van de vorige eeuw