Antimoniet


Antimoniet ontstaat door een verbinding tussen de chemische elementen antimoon en zwavel. Bij lage temperaturen vormen zich kristallen van vierhoekkige prisma's. Tot het begin van de 20e eeuw was dit antimoniet kristal van Teylers Museum het grootste antimonietkristal dat ooit gevonden was. In de loop van die eeuw werden er in China nog veel grotere gevonden. Dit kristal is afkomstig uit de beroemde antimonietmijn Ichinokawa op het Japanse schiereiland Shikoku. Het is het grootste antimonietkristal ter wereld dat in die mijn is gevonden.

De Japanse minister-president bracht het kristal in 1884 mee naar Berlijn als relatiegeschenk voor de Duitse keizer. Nog hetzelfde jaar kocht Teylers Museum het pronkstuk bij een Weense mineralenhandelaar aan. Het lijkt waarschijnlijk dat het relatiegeschenk nog hetzelfde jaar door de Duitse keizer is weggegeven of verkocht.

In de Klassieke Oudheid gebruikten vrouwen antimoon voor het kleuren van hun haren en wenkbrauwen. Later diende het ook als laxeermiddel. Tegenwoordig wordt antimoniet gebruikt in gespecialiseerde takken van de metaalindustrie.