Kunstmenu Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer stelt voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs subsidie ter beschikking voor kunst- en cultuureducatie op school. Een groot deel van het aanbod van Teylers Museum is opgenomen in het Kunstmenu Haarlemmermeer. Kijk voor meer informatie op: http://www.kunstencultuuropschool.nl/