Online onderwijs

Tips en activiteiten voor de leerlingen om thuis of in de klas te doen!

Online aan de slag 2-3 havo-vwo

voor de vakken geschiedenis en tekenen

Online aan de slag 6 vwo

voor het vak beeldende vorming