Harry Mulisch in Teylers

Blog door hoofd collectiebeheer wetenschap Herman Voogd

Harry Mulisch bracht de oorlogsjaren door in Haarlem. Zijn ervaringen in deze jaren dienden o.a. als inspiratie voor zijn bekende oorlogsroman 'de Aanslag'. Ook op een andere manier is Haarlem vormend geweest voor de jonge schrijver. Mulisch heeft in een interview eens gezegd dat hij in de oorlogsjaren veel tijd doorbracht in de Bibliotheek van Teylers Museum. De Duitsers vonden het maar een donker en vreemd complex en lieten het -in de beleving van Mulisch- om die reden met rust. In de leeszaal van de bibliotheek heeft hij dan ook in alle stilte dikke volume’s scheikundeboeken gekopieerd. Hierover stelt hij zelf, in een interview uit 1972: “Wat mij bezielde weet ik niet, maar tijdens de hongerwinter heb ik die folianten van meer dan duizend bladzijden van a tot z met de hand overschreven. Dat heeft mij er werkelijk doorheen geholpen. Van ’s morgens tot ’s avonds werkte ik eraan, met meer furie ongetwijfeld dan destijds de auteur, wiens naam mij is ontschoten.” Omdat de kaarsen op waren, kon Mulisch er alleen overdag aan werken, en dat deed hij ondanks alle lichamelijke gebreken die hij door de honger ondervond.

In het bezoekersboek van de Bibliotheek is de signatuur van 'Harry K Mulisch, student' terug te vinden op 17 januari 1945 (de tweede signatuur van boven op de foto).

 

Harry Mulisch in Teylers Museum, 2008 

Harry Mulisch bezocht het museum op 9 februari 2008, hier in gesprek met beeldhouwer, kastelein en oud conservator van de Kunstverzamelingen van het museum, Jan van Borssum Buisman tijdens de opening van de tentoonstelling, De droom van Piranesi. Eeuwig modern design. Bij de verfilming van ‘De ontdekking van de hemel’ van Mulisch was het decor van de hemel op het werk van Piranesi geïnspireerd.

 

Piranesi

Herman Voogd werkt sinds 1992 bij Teylers Museum. Hij is hoofd collectiebeheer van de wetenschappelijke collecties. Dit blog werd geschreven op 1 juni 2020. Met dank aan Geert-Jan Janse.