Kick-off onderwijsprogramma’s bij Hockney’s Eye — Teylers Museum

Kick-off onderwijsprogramma’s bij Hockney’s Eye

Blog door Enzo Vredegoor, medewerkers onderwijs(relaties) en publieksactiviteiten

De allereerste bezoekers aan de tentoonstelling Hockney’s Eye waren afgelopen vrijdag 14 leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Zij kregen een unieke rondleiding van gastcurator dr. Jane Munro, een verdiepende kennismaking met Hockneys werk en theorieën over perspectief en het gebruik van optische instrumenten.

De wereld op het platte vlak
Al zijn hele carrière lang onderzoekt Hockney (Verenigd Koninkrijk, 1937) hoe oude meesters de ruimtelijke werkelijkheid vertalen naar het platte vlak. Volgens hem deden zij dit niet alleen op basis van waarneming met het blote oog (‘eyeballing’ in zijn woorden) of door toepassing van lijnperspectief, maar maakten zij ook al gebruik van optische hulpmiddelen zoals lenzen en spiegels. In Hockney’s Eye staat dit belangrijke – en niet onomstreden – thema in zijn oeuvre voor het eerst centraal.Unieke rondleiding met gastconservator Jane Munro
Als officiële start van de schoolprogramma’s bij deze tentoonstelling is een bijzondere rondleiding aangeboden aan het Stedelijk Gymnasium Haarlem. 14 leerlingen gaven zich direct op om mee te mogen met dr. Jane Munro, een van de gastcuratoren van deze tentoonstelling. De vraagstukken die Hockney in zijn werk naar voren brengt, zoals bijvoorbeeld de inzet van optische instrumenten door oude meesters, werden door haar met de leerlingen besproken. Dankzij de rondleiding kregen de vierdejaars een extra verdieping op de tentoonstelling. Naar hun mening doet het eventuele gebruik van optische instrumenten niets af aan de kwaliteit van het werk. “Sterker nog,” voegt de kunstdocent er aan toe, “in de klas gebruiken we regelmatig onze smartphones ter ondersteuning en we willen ook meer op iPads gaan tekenen zoals Hockney.”
Munro werkt als conservator Europese schilderijen, prenten en tekeningen bij The Fitzwilliam Museum in Cambridge. Zij werkte aan de tentoonstelling Hockney’s Eye: The Art and Technology of Depiction, die daar afgelopen zomer te zien was.

Speciale onderwijsprogramma’s voor voortgezet onderwijs
Bij de tentoonstelling Hockney’s Eye (te zien tot en met 29 januari) zijn speciaal voor het voortgezet onderwijs twee passende schoolprogramma’s ontwikkeld. Voor leerjaar 1-3 zijn er rondleidingen in combinatie met een creatieve workshop. Leerlingen uit 4-6 havo/vwo bezoeken de tentoonstelling zelfstandig met een uitdagende kijkwijzer.
Neem contact op via reserveringen@teylersmuseum.nl en boek tijdig.

Deze blog werd geschreven op 26 september 2022. Foto's: Bastiaan van Musscher