‘The American Woodsman’ — Teylers Museum

‘The American Woodsman’

Blog door junior conservator wetenschap Moed de Vries

Het werk van John James Audubon (1785-1851) is iconisch en dan met name The Birds of America. Het is een van de bekendste vogelboeken, door velen als het mooiste beschouwd, en het is ook nog eens voor een astronomisch bedrag geveild (8,8 miljoen dollar in 2000). Ten tijde van publicatie (1826-1838) was het werk ook al zeer kostbaar, maar zo’n bedrag zal Audubon vast verbaasd hebben. Teylers Museum was één van de eerste die zich ten tijde van de publicatie inschreven om het werk te kopen: het museum staat in de boeken als ‘Haarlem Library-Holland’. De weg naar publicatie was niet zonder tegenslagen: Audubon moest zelfs de Atlantische Oceaan naar Engeland oversteken.

Hij was die oceaan ook al eens van de andere kant overgestoken: op zijn twintigste vertrok hij vanuit zijn geboorteland Frankrijk naar de Verenigde Staten. Hij maakte deze reis - met een vals paspoort - zodat hij niet het leger in zou hoeven om te vechten in de Franse oorlogen. In de Verenigde Staten aangekomen ervaarde hij de natuur als een paradijs; hij viste, jaagde, verzamelde en tekende erop los. Hoewel Audubons vader graag wilde dat hij zijn geld zou verdienen met de lokale loodmijn, besteedde hij zijn tijd liever aan het bestuderen van de Amerikaanse vogels. Omdat hij toch inkomen nodig had, vatte hij enkele zakelijke ondernemingen op. Hij trouwde met de van oorsprong Engelse Lucy Bakewell, een bevlogen onderwijzeres. Dat zou later een heel goede keuze blijken.

Voor het zakenleven was Audubon niet gemaakt: hij ondervond veel tegenslagen en gaf er uiteindelijk de brui aan. In tijden van zwaar weer voedde Audubon zijn gezin door te jagen in de Amerikaanse wildernis, soms samen met oorspronkelijke bewoners van Amerika uit lokale stammen. Audubon had hiervoor vaak gepaste outfits aan: ‘frontier clothes’ en mocassins. Op latere portretten liet hij zich zo ook het liefste afbeelden. Met het zich eigen maken van de natuur kregen Audubons ornithologische ambities meer en meer vorm. Hij wilde Alexander Wilson (1766-1813) overtroeven, de ‘vader’ van de Amerikaanse ornithologie die een negen volumes tellend standaardwerk had uitgegeven van 1808 tot 1814. Audubon kon dit werk niet betalen, maar wanneer hij kans had het in te zien, gebruikte hij het als leidraad voor zijn eigen werk. Het was Audubons niet geringe ambitie om álle Amerikaanse vogels af te beelden, op ware grootte, en dit werk in kleur te publiceren: The Birds of America.

Langzamerhand werd Lucy Bakewell Audubon de broodwinner van het stel. Zij had ook meer gevoel voor ondernemen dan haar man: ze zou twee succesvolle scholen opzetten en runnen. Nadat in Amerika uitgevers niet geïnteresseerd bleken in zijn platen, kon Audubon dankzij Lucy in 1826 naar Engeland zeilen. Hier werd hij onverwacht enthousiast ontvangen: de Engelsen waren erg gecharmeerd van de ‘American Woodsman’ en het lukte Audubon fondsen te werven om zijn levenswerk te publiceren. Zonder Lucy had dit monumentale werk - 435 handgekleurde platen, levensgrote prints van 497 vogels - dat we vandaag de dag nog steeds koesteren, niet bestaan. Audubon was zich hiervan bewust en sprak de semi-bescheiden woorden: “My wife determined that my genius should prevail and that my final success as an ornithologist should become triumphant.”

Zowel The Birds of America als Wilsons American Ornithology zijn volledig door te bladeren op deze website. Is Audubons streven om zijn voorganger te overtroeven gelukt? Oordeel zelf.

Moed de Vries werkt sinds 2020 als junior conservator wetenschap in Teylers Museum. Deze blog werd geschreven op 23 april 2020.