Frankenstein en de grens tussen leven en dood — Teylers Museum

Frankenstein en de grens tussen leven en dood

Demonstraties Grote Elektriseermachine ter gelegenheid van Stripdagen Haarlem

02 juni 2018, 12:00 - 13:00

Aan het begin van de 19eeuw, de tijd waarin Mary Shelley haar beroemde roman Frankenstein, or the Modern Prometheus schreef, waren wetenschappers gefascineerd door de eigenschappen van een net ontdekt fenomeen: elektriciteit. 

De experimenten van de Italiaan Galvani, waarbij hij elektriciteit gebruikte om dode materie tot leven te wekken, leken erop te wijzen dat de grens tussen leven en dood opgeheven kon worden. Galvani’s neef, de natuurkundige Giovanni Aldini, die meegewerkt had aan het onderzoek van zijn oom, gaf in heel Europa opzienbarende demonstraties waarbij ‘dood’ overging in ‘leven’. Aldini deed ook Londen aan, en we weten dat Mary Shelley daar een van zijn demonstraties bijwoonde en zeer onder de indruk was van wat ze zag. 
Deze opmerkelijke ervaring en Mary Shelley’s belangstelling voor de ontwikkelingen van de natuurwetenschappen in haar tijd hebben duidelijk hun sporen achtergelaten in Frankenstein.Met name het galvanisme speelt daarin een belangrijke rol als leven schenkende kracht.
Bijzonderheden over die rol hoor je in een korte presentatie, die gevolgd wordt door een knetterende demonstratie met een replica van een 19e-eeuwse elektriseermachine.

Er worden drie demonstraties gegeven. Om 12:00, 12:20 en 12:40 uur. De demonstraties worden begeleid door Janneke Budding, auteur van Frankenstein; het Monster en zijn Makers.


De demonstraties zijn gratis, maar je betaalt toegang voor het museum. Met het passe-partout van Stripdagen Haarlem krijg je tijdens de Stripdagen € 2,50 korting.

Koop je tickets online