Het beeld van de ander bij Watteau

Lezing door kunsthistoricus Geert-Jan Janse

05 maart 2017, 13:00 - 14:00

Kunsthistoricus Geert-Jan Janse vertelt over de wijze waaropAntoine Watteau 'de ander' belicht. Watteau maakte werken die werden bevolkt door komedianten, huursoldaten, Savoyaarden (rondreizende straatverkopers en schoorsteenvegers), Perzen en Chinezen. In de 18de eeuw waren dit in het hiërarchische Frankrijk buitenstaanders. Tijdens de lezing wordt onder andere aandacht besteed aan de portretstudies die Watteau deed naar een Perzisch gezantschap dat in 1715 Parijs bezocht om bij koning Lodewijk XIV op audiëntie te gaan. 

De lezing is gratis toegankelijk, je hebt alleen een geldig toegangsbewijs voor het museum nodig.

Interessante achtergrond informatie voor het bezoeken van de tentoonstelling.

Koop je tickets online