Teylers Ontmoet — Teylers Museum

Teylers Ontmoet

Boekenmiddag over o.a. paleoart met Zoë Lescaze, Caspar Janssen en Salomon Kroonenberg

02 februari 2020, 14:00 - 16:00

Teylers Museum organiseert in samenwerking met Athenaeum Boekhandel Haarlem een reeks middagen vol interviews met auteurs van recent verschenen boeken over geschiedenis, reizen en natuurwetenschap. De interviews worden afgenomen door Alexander Reeuwijk, publicist en schrijver van reisverhalen en natuurhistorische werken. Teylers Ontmoet vindt maandelijks plaats in de historische Gehoorzaal van Teylers Museum.

Teylers Museum ontvangt deze dag de volgende gasten:

  • Zoë Lescaze - Paleoart. Visions of the Prehistoric Past
  • Caspar Janssen - Caspar loopt
  • Salomon Kroonenberg - Kantelpunt

Kosten

Voorverkoop: 8 euro (incl. koffie/thee in de pauze), op de dag zelf 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via deze site (bovenaan de pagina) of via de Athenaeum Boekhandel aan de Gedempte Oude Gracht 70 in Haarlem. Op de dag zelf kun je een kaartje kopen in het museum. Wil je na afloop van de lezing het museum in? Koop dan ook een toegangsbewijs voor het museum. 

Programma zondag 2 februari 2020

Inloop: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur
Einde: 16.00 uur

Zoë Lescaze - Paleoart. Visions of the Prehistoric Past

Van 31 januari tot en met 1 juni 2020 organiseert Teylers Museum de familietentoonstelling Dinomakers over paleoart. Haar boek geeft een goed overzicht van paleokunst en onze kijk op het prehistorische verleden. Het interview met Zoë Lescaze is in het Engels.

It was 1830 when an English scientist named Henry De la Beche painted the first piece of paleoart, a dazzling, deliciously macabre vision of prehistoric reptiles battling underwater. Since then, artists the world over have conjured up visions of dinosaurs, woolly mammoths, cavemen, and other creatures, shaping our understanding of the primeval past through their exhilarating images. In this unprecedented new book, writer Zoë Lescaze and artist Walton Ford present the astonishing history of paleoart from 1830 to 1990. These are not cave paintings produced thousands of years ago, but modern visions of the prehistory: stunning paintings, prints, drawings, sculptures, mosaics, and murals that mingle scientific fact with unbridled fantasy. The collection provides an in-depth look at this neglected niche of art history, and shows the artists charged with imagining these extinct creatures projected their own aesthetic whims onto prehistory, rendering the primordial past with dashes of Romanticism, Impressionism, Japonisme, Fauvism, and Art Nouveau, among other influences.

Zoë Lescaze is a writer based in New York City, where she covers contemporary art as a critic and journalist.

Caspar Janssen - Caspar loopt

"Caspar loopt' van Caspar Janssen is een bundeling van verhalen over ons landschap, geschreven vol zelfspot en altijd met een scherp oog voor het detail. In het voorjaar van 2017 vertrok Caspar Janssen uit Amsterdam voor een voettocht van anderhalf jaar door Nederland. Bijna dagelijks schreef hij voor de Volkskrant een miniatuurtje over wat hij onderweg zag. Janssen zag en hoorde roodborsttapuiten, kneutjes, nachtegalen en boomleeuweriken, stond stil bij duinroosjes en parnassia, en achtervolgde vlinders. Lopend door Nederland probeerde hij het veranderende landschap te verklaren. Waarom verdwenen sloten, houtwallen, bloemrijke weilanden en bomensingels? Waarom liep hij door muren van mais en door lege polders met raaigras, kunststof hallen en windmolens? Waarom zag hij veldleeuweriken en andere akkervogels in uiterwaarden, maar niet in akkers? Soms sloeg de somberheid toe, maar dan stuitte hij weer op boeren en burgers die de verbinding tussen natuur en boerenland wilden herstellen, op een dorpsschool die werd gered, op een boer die het plezier had hervonden door het roer om te gooien. Of hij zag dan eindelijk die geelgors op een paaltje in een landschap met heggen en hagen.

Caspar Janssen (1962) is schrijver/journalist en schrijft onder meer voor de Volkskrant. 

Salomon Kroonenberg - Kantelpunt

In 'Kantelpunt' van Salomon Kroonenberg passeren fundamentele vragen de revue over de wijze waarop de mens met de natuur omgaat. In de Kaspische Zee, een gesloten ecosysteem met een eigen evolutie, zijn de oorspronkelijke schelpdieren in de twintigste eeuw vrijwel geheel verdrongen door soorten die daar helemaal niet thuishoren. Komt het door klimaatveranderingen? Zeespiegelschommelingen en bodemdaling? Nieuwe scheepvaartkanalen? Is zoiets eerder gebeurd in het geologisch verleden? Moeten we er iets aan doen, en waarom wel of niet? Eén soort heeft wraak genomen: de zebramossel is ontsnapt uit de Kaspische Zee en heeft zich genesteld in alle waterwegen van Europa en Noord-Amerika. Al deze veranderingen vormen het thema van een groot Europees onderzoeksproject, waaraan geologen en biologen uit twintig landen hebben meegedaan. De kantelpunten in de biodiversiteit van de Kaspische Zee blijken model te staan voor die van de hele aarde. Kroonenberg, wetenschapper en begenadigd schrijver, neemt zijn lezers mee naar de Kaspische Zee. Hij doet niet alleen verslag van hoe steuren, zeehonden en schelpdieren reageren op geologische en door de mens veroorzaakte veranderingen, maar hij toont ons ook hoe wetenschappelijk onderzoek werkt en laat ons zien hoe weinig we eigenlijk nog weten.

Salomon Kroonenberg (1947) is emeritus hoogleraar geologie aan de Technische Universiteit Delft.

Koop je tickets online