Uitreiking Gouden prijspenning en symposium — Teylers Museum

Uitreiking Gouden prijspenning en symposium

Gouden prijspenning Teylers Stichting voor Olga van Marion en Timothy Vergeer

28 september 2018, 16:00 - 17:00

Vond er een omslag plaats in hoe zeventiende-eeuwse bezoekers van het theater emoties voorgesteld kregen? De neerlandici Olga van Marion en Tim Vergeer onderzochten het en winnen er vrijdag 28 september de grote gouden prijspenning mee van het Teylers Tweede Genootschap van Teylers Stichting. De stichting en de genootschappen zijn al sinds 1778 actief om kunst en wetenschap te stimuleren. In 1784 opende de stichting Teylers Museum.

Teylers Stichting

Sinds de oprichting kent Teylers Stichting penningen toe aan de beste verhandeling over een belangrijk actueel of wetenschappelijk thema. Ieder jaar schrijven de genootschappen een prijsvraag uit. In 2015 heeft prof. dr. Niek van Sas, hoogleraar geschiedenis na 1750 aan de Universiteit van Amsterdam en lid van Teylers Tweede Genootschap, de prijsvraag geformuleerd met de titel: “Gevraagd wordt: een studie op het terrein van de emotie-geschiedenis, toegepast op een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis (Middeleeuwen tot heden)”.

De verbindende functie van toneel in een verdeeld land

Olga van Marion en Timothy Vergeer richten zich met hun inzending op de Nederlandse toneelliteratuur van de zeventiende eeuw. De nadruk van hun onderzoek ligt op de in zijn tijd vaak verguisde en nu minder bekende schrijver Theodore Rodenburgh en de invulling die hij heeft gegeven aan oorlogen op het toneel, met name door zijn bewerkingen van stukken van de Spaanse schrijver Lope de Vega. De schrijvers verbinden telkens de sociaal-maatschappelijke context van de Republiek in de 17de eeuw met het toneel van die tijd. Zij laten goed zien hoe toneelliederen werden ingezet om bij een religieus divers publiek van protestanten en katholieken een emotional community op te roepen, met als doel de religieuze tolerantie te bevorderen. Toneelvoorstellingen hadden zo een direct maatschappelijke functie in het verwerken van persoonlijk leed en oorlogstrauma’s in een religieus verdeelde samenleving.

Winnaars

Dr. Olga van Marion is docent Gouden Eeuw en Verlichting aan de Universiteit Leiden. Ze is gespecialiseerd in Nederlandse poëzie en cultuur uit de Gouden Eeuw. Ze publiceerde over het Nachleben van de klassieke dichters Ovidius en Plutarchus, vrouwelijke auteurs, lyriek en liederen, mediëvalisme, preken en martelaars, passies en ziekte en subversieve literatuur. Haar huidige interesses liggen bij transnationaal theater in Europa en stedelijke literatuur.

Tim Vergeer M.A. is promovendus bij de Universiteit Leiden. In 2017 heeft hij een promotiebeurs toegekend gekregen via NWO-Promoties in de Geesteswetenschappen. In zijn project Emotietheater. Spaans toneel in de zeventiende-eeuwse Nederlanden onderzoekt hij de redenen waarom de Spaanse comedias nuevas zoveel vertaald, bewerkt en opgevoerd werden in Nederland en Vlaanderen.

Uitreiking & symposium

De uitreiking vindt plaats op vrijdag 28 september 2018 om 16.00 uur in de historische Gehoorzaal van Teylers Museum en is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar teylersstichting@teylersmuseum.nl.

Koop je tickets online