Winterlezing door Drs. Arent Pol — Teylers Museum

Winterlezing door Drs. Arent Pol

Het raadsel van de Rooswijk en muntmeester Jan Knol

25 februari 2018, 13:00 - 14:00

Het is Directeuren van Teylers Stichting een genoegen je uit te nodigen voor de laatste van de drie winterlezingen, die worden gehouden door Leden van Teylers Genootschappen in de gehoorzaal van Teylers Museum. 

Spreker: Drs. Arent Pol, Onderzoeker faculteit Archeologie, Universiteit Leiden.

Het raadsel van de Rooswijk en muntmeester Jan Knol

Onlangs is een tweede ronde van maritiem archeologisch onderzoek begonnen op het wrak van een achttiende-eeuws VOC-schip voor de Engelse kust. Zo’n 15 jaar geleden werd al eens een grote hoeveelheid zilveren baren, Spaanse matten en Nederlandse dukatons geborgen. Dit materiaal biedt ons inzicht in diverse aspecten van de geschiedenis, op zowel mondiale als regionale schaal, in economisch èn sociaal opzicht. Die zilveren rijders behoorden namelijk niet tot de officiële lading, maar werden gesmokkeld, ongetwijfeld voor (particuliere) winstdoeleinden. Diverse munthuizen in de Republiek, waaronder het Westfriese, faciliteerden met hun productie de handel van de VOC èn haar personeel, dat daarmee het monopolie van de eigen werkgever omzeilde.

De Winterlezingen zijn voor iedereen gratis te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. Wil je na afloop van de lezing het museum in? Koop dan een toegangsbewijs voor het museum.  

Koop je tickets online