Winterlezing door prof. dr. Beatrice de Graaf - UITVERKOCHT — Teylers Museum

Winterlezing door prof. dr. Beatrice de Graaf - UITVERKOCHT

Staat van crisis. Hoe ons moderne crisisbesef ontstond.

27 november 2022, 13:00 - 14:00

Het is Directeuren van Teylers Stichting een genoegen je uit te nodigen voor de eerste Winterlezing van dit seizoen. De Winterlezingen worden gehouden door Leden van Teylers Genootschappen in de historische Gehoorzaal van Teylers Museum. Op zondag 27 november neemt prof. dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar Geschiedenis Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht en lid van Teylers Tweede Genootschap, ons mee op een grote crisistour in haar lezing Staat van crisis. Hoe ons moderne crisisbesef ontstond.

Waar komt ons huidige crisisbesef vandaan, wat hebben we geleerd, maar ook: wat zijn we met elkaar allemaal verleerd in de loop van de tijd?Nederlanders redden zich altijd wel uit een crisis. Ze worstelden en kwamen boven. Ze hielpen elkaar of werden er weer bovenop geholpen door Vadertje Staat. Maar tegenwoordig lijken er steeds meer burgers te twijfelen aan die uitgestoken hand. Wil de staat ons wel redden, is het geen verkapte onderdrukking? Historisch gezien is dat wantrouwen een nieuwe ontwikkeling. Eeuwenlang was er helemaal geen overheid en waren we op elkaar aangewezen. Pas met de komst van het koninkrijk in de negentiende eeuw en nieuwe wetten rondom volksgezondheid, rampbestrijding en crisisbeheersing nam de overheid die taken van de burger over. Tegelijkertijd namen de verwachtingen, kritiek en achterdocht van de burgers toe.

Praktische informatie
De Winterlezing begint op zondag 27 november om 13.00 uur. De toegang is gratis, maar je hebt wel een ticket nodig. De lezing is inmiddels uitverkocht. Als er kaarten worden teruggegeven, komen die beschikbaar via deze link

Let op: wil je voorafgaand aan of na afloop van de lezing het museum in? Dan heb je ook nog een ticket voor het museum nodig. In verband met de tentoonstelling Hockney's Eye is het tot en met 29 januari noodzakelijk om vooraf een ticket met tijdslot te bestellen. Dat kan alleen online. Tickets bestellen kan via deze link.

Koop je tickets online