Winterlezing door Prof. dr. Ernestine van der Wall — Teylers Museum

Winterlezing door Prof. dr. Ernestine van der Wall

Zijn moderne vrouwen echte vrouwen? Stemmen in De Hollandsche Lelie

27 maart 2022, 13:00 - 14:30

Het is Directeuren van Teylers Stichting een genoegen u uit te nodigen voor de eerste Winterlezing van dit seizoen. De Winterlezingen worden gehouden door Leden van Teylers Genootschappen in de historische gehoorzaal van Teylers Museum. 

Op zondag 27 maart spreekt Prof. dr. Ernestine van der Wall, emeritus-hoogleraar geschiedenis van het christendom, Universiteit Leiden en lid van Teylers Godgeleerd Genootschap over Zijn moderne vrouwen echte vrouwen? Stemmen in De Hollandsche Lelie.

Zijn moderne vrouwen echte vrouwen? Stemmen in De Hollandsche Lelie

In 2022 is het honderd jaar geleden dat vrouwen in ons land voor het eerst actief mochten stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, resultaat van het kort daarvoor verworven stemrecht. De strijd voor dit stemrecht was onlosmakelijk verbonden met het zogeheten ‘vrouwenvraagstuk’ dat niet minder een ‘mannenvraagstuk’ was. Daarvan getuigen de publieke debatten waarin mannen en vrouwen de identiteit van de ‘moderne’ vrouw, de ‘echte’ vrouw dan wel simpelweg ‘de’ vrouw ter discussie stelden. De Hollandsche Lelie deed daar driftig aan mee, het weekblad dat in de vroege twintigste eeuw onder redacteurschap van Anna de Savornin
Lohman een forumfunctie vervulde voor een algemeen ontwikkeld lezerspubliek, niet alleen in ons land maar ook in Nederlands Indië. Huwelijk en vrije liefde, seksualiteit, promiscuïteit, prostitutie, de dubbele moraal, de verschillende status van mannelijke en vrouwelijke ‘singles’, de combinatie van moederschap met bezigheden buitenshuis: zulke onderwerpen zetten veel pennen in beweging. Feminisme werd beschouwd als rechtstreeks uitvloeisel van de Verlichting, iets wat wisselend werd gewaardeerd.

De Winterlezingen zijn voor iedereen gratis te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. Wil je vooraf of na afloop van de lezing het museum in? Koop dan een toegangsbewijs voor het museum.

Koop je tickets online