Winterlezing door Prof. dr. H.G.M. Jorink

Paradijsvogels in het rariteitenkabinet

28 februari 2021, 13:00 - 14:00

Het is Directeuren van Teylers Stichting een genoegen u uit te nodigen voor drie winterlezingen, die zullen worden gehouden door Leden van Teylers Genootschappen in de historische gehoorzaal van Teylers Museum.

Zondag 28 februari 2021 om 13.00 uur

Spreker: Prof. dr. H.G.M. Jorink, onderzoeker aan het Huygens ING (KNAW) en Teylers-hoogleraar 'Verlichting en Religie in historisch en sociaal cultureel perspectief' verbonden aan de Universiteit Leiden

Paradijsvogels in het rariteitenkabinet

Mythe en werkelijkheid van een beeldschoon verzamelobject uit de Gouden Eeuw

Met de Europese ontdekkingsreizen in de zestiende eeuw nam ook de kennis van exotische vogelsoorten enorm toe. Een spectaculaire soort was de paradijsvogel, afkomstig uit Oost-Indië. Het dier dankte zijn naam niet alleen aan de bonte verenpracht, maar ook aan het feit dat de opgezette dieren zonder pootjes in Europa aankwamen. Dat leidde tot de overtuiging dat de vogels hun hele leven vliegend zouden doorbrengen. Parijsvogels werden een geliefd object voor kunstenaars en verzamelaars. In de loop van de zeventiende eeuw ontdekten geleerden dat het dier ook pootjes had. Het proces van de-mystificatie is tekenend voor het algemeen veranderende natuurbeeld in de zeventiende eeuw, en dat mede zou leiden tot de grote wetenschappelijke werken die centraal staan in de tentoonstelling Vogelparadijs.

De Winterlezingen zijn voor iedereen gratis te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. Wil je vooraf of na afloop van de lezing het museum in? Koop dan een toegangsbewijs voor het museum.

Koop je tickets online