Winterlezing door Prof. dr. Herman Beck

Over geven: gift en gif

24 februari 2019, 13:00 - 14:00

Het is Directeuren van Teylers Stichting een genoegen u uit te nodigen voor drie winterlezingen, die zullen worden gehouden door Leden van Teylers Genootschappen in de historische gehoorzaal van Teylers Museum.

Prof. dr. Herman Beck
Hoogleraar Godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam, aan Tilburg University.

Over geven: gift en gif

Geven is een universeel verschijnsel. Tegelijkertijd is het een uitermate complex fenomeen. Als geven binnen een cultuur al tot ongemakkelijke situaties kan leiden, wat voor problemen kunnen zich dan niet voordoen bij intercultureel geven? In deze winterlezing staat het geven van geschenken aan sultan Ismaël van Marokko (regerend van 1672 tot 1727) door West-Europese diplomaten, gezanten en geestelijken centraal. Zij maken in verslagen van hun missies naar en bezoeken aan het hof van deze moslim vorst met enige regelmaat gewag van Ismaëls schijnbaar onverzadigbare honger op dit gebied. Vooral vertegenwoordigers van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV (regerend van 1661 tot 1715) beklagen zich over het feit dat de Noord-Afrikaanse vorst nooit tevreden lijkt met wat hem gegeven wordt. Zij lijken geen oog te hebben voor het feit dat geven op een schrijnende wijze onthult wat niet gegeven wordt en dat wat niet gegeven wordt wel eens het probleem kan zijn.

De Winterlezingen zijn voor iedereen gratis te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. Wil je vooraf of na afloop van de lezing het museum in? Koop dan een toegangsbewijs voor het museum.