Winterlezing door Prof. dr. Marcel Barnard

Stemmen uit broos lompenpapier. Queeste in een druksel van H.N. Werkman, Ascensus ad inferos (1942)

28 januari 2018, 13:00 - 14:00

Het is Directeuren van Teylers Stichting een genoegen je uit te nodigen voor de tweede winterlezing, die zal worden gehouden door Leden van Teylers Genootschappen in de gehoorzaal van Teylers Museum. 

Spreker: Prof. dr. Marcel Barnard,
Hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Bijzonder hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Buitengewoon Hoogleraar Praktische Theologie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Stemmen uit broos lompenpapier.

Queeste in een druksel van H.N. Werkman, Ascensus ad inferos (1942)

Marcel Barnard raakte gefascineerd door een exemplaar van een ‘druksel’ van H.N. Werkman, Ascensus ad inferos, dat hij zich verwierf, en verloor zich in een queeste naar de stemmen die uit het oude papier oprijzen. Stemmen van negentiende-eeuwse leerlingen van een kleinseminarie wier namen op de bladen worden genoemd, maar ook de stemmen van Simon Vestdijk en August Henkels van wie gedichten op de bladen zijn afgedrukt, en natuurlijk de stem van Werkman zelf. Stemmen die vertellen van geleerdheid en missie, maar ook van kindermisbruik, oorlog en antisemitisme, en die de eigenaar van het blad voortdurend de vraag stellen waar hij zelf staat. In zijn lezing zal de spreker zijn gehoor meenemen op zijn tocht in dit druksel van Werkman.

De Winterlezingen zijn voor iedereen gratis te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. Wil je na afloop van de lezing het museum in? Koop dan een toegangsbewijs voor het museum. De komende lezing:

datum/tijdonderwerpspreker
25/02/2018 Het raadsel van de Rooswijk en muntmeester Jan Knol Drs. Arent Pol

Koop je tickets online