Boeken

Renard, Louis (1678/79-1746)
Merian, Maria Sibylla (1647-1717)
Humboldt, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von (1769-1859)

Renard, Louis (1678/79-1746)

Poissons ecrevisses et crabes, de diverses couleurs et figures extraordinaires, que l' on trouve autour des Isles Moluques, et sur les côtes des Terres Australes.

Merian, Maria Sibylla (1647-1717)

Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaamsche insecten.

Humboldt, Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von (1769-1859)

Voyage de Humboldt et Bonpland : voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent.

Daniell, Samuel

African scenery and animals at the Cape of Good Hope.

Cassas, L.F.

Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine, et de la Basse Egypte.

Deventer Jsz, S. van

De Indische Archipel, Tafereelen uit de natuur en het volksleven in Indië. Naar teekeningen en schilderijen van de Heeren C. Deeleman, J.D. van Herwerden, F. Lebret, M. Rochussen, A. Salm, Raden ...

Schaeffer, Jacob Christian

Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones nativis coloribus expressae.

Diderot, Denis (1713-1784)

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société des gens de lettres.

Nooten, Bertha Hoola van

Fleurs, fruits et feuillages choisis de la Flore et de la Pomone de l'île de Java, peints d'après nature.

Ruys, Joh.

Afbeeldingen van Paddestoelen

Kalchbrenner, C.

Icones selectae Hymenomycetum Hungariae per St. Schulzer et C. Kalchbrenner observatorum et delineatorum

Müller, Anton

Die essbaren, giftigen und verdächtigen Schwämme.

Loon, Gerard van

Beschryving der Nederlandsche historipenningen, vol. 2.

Loon, Gerard van

Beschryving der Nederlandsche historipenningen, vol. 3.

Loon, Gerard van

Beschryving der Nederlandsche historipenningen, vol. 4.

Sepp, Jan Christiaan (1730-1811)

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte Schepzelen of Nederlandsche Insecten, naar hunne aanmerkelijke huishouding, verwonderlijke gedaanteverwisseling en andere wetenswaardige ...

Swammerdam, J.

Biblia Naturae; sive Historia Insectorum, in classes certas redacta nec non exemplis, et anatomico variorum animalculorum examine, aeneisque tabulis illustrata; etc.

Rösel von Rosenhof, August Johann (1705-1759)

De natuurlyke historie der insecten.