Boeken

Redouté, Pierre-Joseph (1759 - 1840)
Merian, Maria Sibylla (1647-1717)
Stoll, Caspar

Merian, Maria Sibylla (1647-1717)

Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaamsche insecten.

Stoll, Caspar

uitlandsche dag- en nagt-kapellen : voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America : in eene sijstematische rangschikkinge gebragt.

Cassas, L.F.

Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine, et de la Basse Egypte.

Coquille, la

Voyage autour du monde. Exécuté par ordre du Roi sur la corvette de Sa Majesté La Coquille pendant les années 1822-1825, sous le commandement de M.L.I. Duperrey. a: Zoologie. b: Botanique. c: ...

Bonite, La (naam van schip)

Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette LA BONITE, commandée par M. Vaillant, publié par ordre du Roi.

Daniell, Samuel

African scenery and animals at the Cape of Good Hope.

Diderot, Denis (1713-1784)

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société des gens de lettres.

Commelinus, J.

Horti medici Amstelodamensis rariorum, tum Orientalis, quam Occidentalis Indiae, aliarumque Peregrinarum Plantarum Magno Studio ac labore, sumptibus Civitatis Amstelodamensis, longa annorum Serie ...

Schaeffer, Jacob Christian

Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones nativis coloribus expressae.

Ruys, Joh.

Afbeeldingen van Paddestoelen

Müller, Anton

essbaren, giftigen und verdächtigen Schwämme.

Loon, Gerard van

Beschryving der Nederlandsche historipenningen, vol. 2.

Loon, Gerard van

Beschryving der Nederlandsche historipenningen, vol. 3.

Loon, Gerard van

Beschryving der Nederlandsche historipenningen, vol. 4.

Sepp, Jan Christiaan (1730-1811)

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte Schepzelen of Nederlandsche Insecten, naar hunne aanmerkelijke huishouding, verwonderlijke gedaanteverwisseling en andere wetenswaardige ...

Snellen van Vollenhoven, S.C.

Beschrijvingen en afbeeldingen van Nederlandsche Vlinders

Drie vlinders en twee hommels

Pieter Withoos (1654-1693) (tekenaar), na 1674 - voor 1693