Nu in het Boekenkabinet

s.n.

Album van Eeden. Haarlem's Flora. Afbeeldingen in kleurendruk van verschillende bol- en knolgewassen.

Anoniem

Florilegium Harlemense. Gekleurde afbeeldingen met beschrijving van Bol- en Knolgewassen, uitgegeven onder toezicht van het Hoofdbestuur der "Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor ...