Nu in het Boekenkabinet

Sepp, Jan Christiaan (1730-1811)

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte Schepzelen of Nederlandsche Insecten, naar hunne aanmerkelijke huishouding, verwonderlijke gedaanteverwisseling en andere wetenswaardige ...

Swammerdam, J.

Biblia Naturae; sive Historia Insectorum, in classes certas redacta nec non exemplis, et anatomico variorum animalculorum examine, aeneisque tabulis illustrata; etc.

Rösel von Rosenhof, August Johann (1705-1759)

De natuurlyke historie der insecten.

Stoll, Caspar

De uitlandsche dag- en nagt-kapellen : voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America : in eene sijstematische rangschikkinge gebragt.

Handschrift met tekeningen en beschrijvingen van rupsen

Christiaan Sepp (ca. 1710-1775) (tekenaar), 1754 - 1758

Merian, Maria Sibylla (1647-1717)

Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaamsche insecten.