Nu in het Boekenkabinet

Sepp, Jan Christiaan (1730-1811)

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte Schepzelen of Nederlandsche Insecten, naar hunne aanmerkelijke huishouding, verwonderlijke gedaanteverwisseling en andere wetenswaardige ...

Snellen van Vollenhoven, S.C.

Beschrijvingen en afbeeldingen van Nederlandsche Vlinders

Drie vlinders en twee hommels

Pieter Withoos (1654-1693) (tekenaar), na 1674 - voor 1693

Handschrift met tekeningen van rupsen

Christiaan Sepp (ca. 1710-1775) (tekenaar), 1754 - 1758

Harris, M.

Une exposition des Insectes Anglois avec des observations et des remarques curieuses, dans les quelles Chaque Insecte est particulièrement décrit; ses Parties et ses Propriétés sont considerées; ...

Merian, Maria Sibylla (1647-1717)

Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaamsche insecten.

Rösel von Rosenhof, August Johann (1705-1759)

natuurlyke historie der insecten.

Stoll, Caspar

uitlandsche dag- en nagt-kapellen : voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America : in eene sijstematische rangschikkinge gebragt.

Swammerdam, J.

Biblia Naturae; sive Historia Insectorum, in classes certas redacta nec non exemplis, et anatomico variorum animalculorum examine, aeneisque tabulis illustrata; etc.

Vlinders

Pieter Withoos (1654-1693) (tekenaar), na 1674 - voor 1693

Vlinders

Pieter Withoos (1654-1693) (tekenaar), na 1674 - voor 1693