Boeken: 50 topstukken

Swammerdam, J.

Biblia Naturae; sive Historia Insectorum, in classes certas redacta nec non exemplis, et anatomico variorum animalculorum examine, aeneisque tabulis illustrata; etc.

Merian, Maria Sibylla (1647-1717)

Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaamsche insecten.

Stoll, Caspar

uitlandsche dag- en nagt-kapellen : voorkomende in de drie waereld-deelen Asia, Africa en America : in eene sijstematische rangschikkinge gebragt.

Jenty, Charles Nicholas

Verklaaring der afbeeldinge van de baarmoeder eener hoog zwangere vrouwe, met haar voldragen vrucht, ter baring gereed.

Albinus, Bernhard Siegfried (1697-1770)

Tabulae sceleti et musculorum corporis humani.

Vesalius, Andreas

humani corporis fabrica libri septem.

Cowper, William (1666-1709)

Anatomia corporum humanorum.

Jenty, Charles Nicholas

Humanae structurae demonstrationes.

Knorr, G.W.

Deliciae Naturae selectae, of Uitgeleezen kabinet van Natuurlijke Zeldzaamheden, welke de drie Rijken der Natuur aanbieden, om door keurige liefhebberen verzameld te worden .... Eerst in de ...

Catesby, Marcus (1683-1749)

natural history of Carolina, Florida and the Bahama Islands: containing the figures of birds, beasts, fishes, serpents, insects and plants; particularly the forest-trees, shrubs, and other plants ... ...

Thomsom, C.W.

voyage of H.M.S. CHALLENGER. Report on the scientific results of the voyage of H.M.S. CHALLENGER during the years 1873-1876 under the command of Captain George S. Nares and Captain Frank Turle ...

Witsen, Nicolaus

Plantae Javanicae pictae ex Java transmissae anno MDCC.

Diderot, Denis (1713-1784)

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société des gens de lettres.

Darwin, Charles Robert (1809-1882)

zoology of the voyage of H.M.S. Beagle, under the command of Captain Fitzroy, R.N., during the years 1832 to 1836.

Dodonaeus, Rembertus (1517-1585)

Cruydeboeck, In den welcken die gheheele historie dat es Tgeslacht, tfatsoen, naem, nature, cracht ende werckinge, van den Cruyden, niet alleen hier te lande wassende, maer oock van den anderen ...

Ottens, Reinier (1698-1750)

Atlas major, cum generales omnium totius orbis [...] tabulas geographicas continens.

Nozeman, Cornelis (1720-1786)

Nederlandsche vogelen; volgens hunne huishouding, aert, en eigenschappen beschreven.

s.n.

Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières par une Société de gens de lettres, de savans et d'artistes

Martyn, Thomas (1735-1825)

universal conchologist, exhibiting the figure of every known shell, accurately drawn, and painted after nature.

Thornton, Robert John

temple of Flora or garden of nature. Picturesque botanical plates of the new illustration of the sexual system of Linnaeus.

Junghuhn, Frans

Java, deszelfs gedaante, bekleeding en inwendige structuur.

Elliot, Daniel Giraud (1835-1915)

monograph of the Felidae or family of the cats

Darwin, Charles Robert (1809-1882)

ontstaan der soorten door natuurlijke teeltkeus of het bewaard blijven van bevoorrechte rassen in den strijd voor het bestaan.

Hooke, R.

Micrographia Restaurata: or, the Copper-Plates of Dr. Hooke's Wonderful Discoveries by the Microscope, Reprinted and fully Explained: Whereby the most Valuable Particulars in that Celebrated ...

Werner, Carl

Nilbilder auf seiner Reise durch Egypten nach der Natur aufgenommen. Aquarell-Facsimiles aus der artistischen Anstalt von Gustav W. Seitz.

Lacretelle

Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore d'après les dessins de M. Melling.

Trew, Christoph Jacob (1695-1769)

Plantae selectae quarum imagines ad exemplaria naturalia Londini in hortis curiosorum nutrita manu artificiosa doctaque pinxit Georgius Dionysius Ehret : Germanus occasione haud vulgari collegit.

Temminck, Coenraad Jacob (1778-1858)

Histoire naturelle générale des pigeons.