Altena, I.Q. van Regteren

Twee dienstboden op een Amsterdamse brug bij avond