Jonstons, J.

Naeukeurige Beschrijving Van de Natuur der Vier-Voetige Dieren, Vissen En Bloedlooze Water-Dieren, Vogelen, Kronkel-Dieren, Slangen en Draken, neffens haer Beeldenissen in koper gesneden. Uyt et Latyn vertaelt door M. Grausius