Temminck, Coenraad Jacob (1778-1858)

Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen door, de Leden der Natuurkundige commissie in Indië en andere Schrijvers.


De Natuurkundige Commissie was de eerste wetenschappelijke commissie voor Nederlands Oost-Indië, ingesteld door koning Willem I in 1820. Bedoeling was om met natuuronderzoek de ontginning van de nieuwe Nederlandse koloniale gebieden te bevorderen. Tussen 1820 en 1850 hebben meer dan 20 wetenschappers, tekenaars en preparateurs de natuur verzameld en bestudeerd. 12 van hen stierven ter plekke, de meesten nog geen dertig jaar oud. Onder hen de zeer getalenteerde tekenaar Pieter van Oort (1804-1834), die veel van de tekeningen van dieren en landschappen in de delen over volkenkunde en zoölogie verzorgde.

De leden van de Natuurkundige Commissie had hun thuisbasis op Java, maar ondernamen dikwijls expedities, o.a. naar Nieuw-Guinea, Borneo en Timor. Hun waarnemingen werden gepubliceerd in het vierdelige 'Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen', met prachtige litho’s van planten, dieren, landschappen en mensen.