Jong, K.M. de

Gegevens over de mollusken van Curaçao uitgezonderd de mariene Gastropoden. Een lijst van faunistische en biologische gegevens verzameld door de Schelpdiersectie van de Natuurwetenschappelijke Werkgroep van de Nederlandse Antillen