Witsen, Nicolaes (1641-1717)

Plantae Javanicae pictae ex Java transmissae anno MDCC.


De Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen (1641-1717) had over de hele wereld kontakt met tekenaars. In 1700 ontving Witsen 232 tekeningen van de Javaanse flora. Deze tekeningen in groot folioformaat zijn in één band verzameld en voorzien van twee geschreven titels en een register. Uit de titels blijkt dat tekeningen in opdracht van Witsen vervaardigd zijn. Volgens een anonieme tekst in het boek zijn de tekeningen afkomstig van een zekere Herbert de Jager (1642-1705). De Jager was onder andere werkzaam voor de Verenigde Oostindische Compagnie in Isfahan. Hij voorzag Witsen van rapporten over Turkistan, het voormalige Perzië, en de route over land naar China.
De planten zijn voorzien van inlandse namen. In 1758 heeft de Amsterdamse hoogleraar J. Burman er de toen geldende Latijnse namen bijgeschreven, met verwijzingen naar onder andere Linnaeus'classificatiesysteem. Deze unieke collectie tekeningen is 'een kostelijk erfstuk van Witsens wetenschappelijk Maecenaat'. Aldus Greshoff in een artikel in 'Album der Natuur' uit 1909.
Teylers bibliotheek bezit ook de tweede editie uit 1758 van Nicolaas Witsens Noord- en Oost-Tartaryen.

17106
Titel

Witsen, Nicolaes (1641-1717)

Titel

Plantae Javanicae pictae ex Java transmissae anno MDCC.

Blader door boek

[{'description': 'Plantae Javanicae pictae', 'reference': 'http://beeld.teylersmuseum.nl/Digital_Library/Emags/141c_83/index.html#/1/'}]

Auteur

[{'date_of_birth': u'', 'role': u'', 'qualifier': u'', 'date_of_death': u'', 'creator': 'Witsen, Nicolaes (1641-1717)'}]

Illustrator

Jager de, Herbert

Datering

[{'start': '1700', 'end_precision': u'', 'end': u'', 'start_precision': u''}]

Materiaal

[{'material': 'manuscript'}]

Formaat

fol.

Plaats

[S.I.]

Uitgever

Witsen, N.

Objectnummer

141c 83

Opschrift

[{'reference': '..\\images\\Bibliotheek\\Gekoppelde afbeeldingen\\141c 83.jpg'}]