Ottens, Reinier (1698-1750)

Atlas major, cum generales omnium totius orbis [...] tabulas geographicas continens.


In zijn Atlantes Neerlandici, het standaardwerk over alle in Nederland geproduceerde kaarten en atlassen, noemt Cornelis Koeman de Ottens atlas in Teylers Museum de mooist ingekleurde Nederlandse atlas ter wereld. Het inkleuren van kaarten, ‘afsetten’ genoemd, was in de 18de eeuw gebruikelijk. Alle zes delen van de Ottens atlas in Teyler zijn ingekleurd door ‘afsetter’ Henricus Gans. Cartouches en titels zijn door hem met bladgoud gedecoreerd. De Atlas is vernoemd naar de beroemde Amsterdamse drukkersfamilie Ottens. Met de familie Blaeu, eveneens gevestigd in Amsterdam, waren zij de beroemdste Nederlandse cartografen. De 'Atlas Maior' van Blaeu of de 'Atlas major' van Ottens waren zeer geliefd bij rijke pariculiere verzamelaars. Kaarten werden los verkocht en verzamelaars lieten ze naar eigen inzicht en smaak samenvoegen tot een atlas. Losse kaarten op systematische wijze gebundeld leverden zo een uniforme, samengestelde atlas op, ook wel 'atlas factice' genaamd. Teylers Museum bezit naast het al genoemde zesdelige exemplaar ook een vijftiendelige Ottens Atlas. Deze is niet ingekleurd. Meer weten over de Ottens atlas in Teylers Museum? Zie: Alexander Reeuwijk, Van Atlas tot routeplanner. De Ottens Atlas in Teylers Museum (Amsterdam 2008).

12575
Titel

Ottens, Reinier (1698-1750)

Titel

Atlas major, cum generales omnium totius orbis [...] tabulas geographicas continens.

Blader door boek

[{'description': 'Atlas major vol. 1', 'reference': 'http://beeld.teylersmuseum.nl/Digital_Library/Emags/143b-c_51-1/index.html#/1/'}, {'description': 'Atlas major vol. 2', 'reference': 'http://beeld.teylersmuseum.nl/Digital_Library/Emags/143b-c_51-2/index.html#/1/'}, {'description': 'Atlas major vol. 3', 'reference': 'http://beeld.teylersmuseum.nl/Digital_Library/Emags/143b-c_51-3/index.html#/1/'}, {'description': 'Atlas major vol. 4', 'reference': 'http://beeld.teylersmuseum.nl/Digital_Library/Emags/143b-c_51-4/index.html#/1/'}, {'description': 'Atlas major vol. 5', 'reference': 'http://beeld.teylersmuseum.nl/Digital_Library/Emags/143b-c_51-5/index.html#/1/'}, {'description': 'Atlas major vol. 6', 'reference': 'http://beeld.teylersmuseum.nl/Digital_Library/Emags/143b-c_51-6/index.html#/1/'}]

Auteur

[{'date_of_birth': u'', 'role': u'', 'qualifier': u'', 'date_of_death': u'', 'creator': 'Ottens, Reinier (1698-1750)'}]

Datering

[{'start': 'tussen 1725-1750', 'end_precision': u'', 'end': u'', 'start_precision': u''}]

Materiaal

[{'material': 'boek'}]

Formaat

fol.

Plaats

Amsterdam

Uitgever

Josua Ottens en Reinier Ottens

Objectnummer

143b-c 51

Opschrift

[{'reference': '..\\images\\Bibliotheek\\Gekoppelde afbeeldingen\\143b-c 51.jpg'}, {'reference': '143b-c 51.jpg'}]