Herán, Ivan

Kostry savcu ve sbírkách zoologického oddeleni Národního Muzea v Praze