Jenty, Charles Nicholas

Verklaaring der afbeeldinge van de baarmoeder eener hoog zwangere vrouwe, met haar voldragen vrucht, ter baring gereed.