Rösel von Rosenhof, August Johann (1705-1759)

De natuurlyke historie der insecten.


De miniatuurschilder en entomoloog Roesel werd aan het begin van zijn loopbaan geïnspireerd door Metamorphosis insectorum Surinamensium, het werk van Maria Sybilla Merian uit zijn geboortejaar 1705. Hij was vanaf 1740 de man achter Die monatlich herausgegebene Insekten-Belustigung, een uitgave die liep tot 1761. C.F.C. Kleemann, zijn schoonzoon en naaste medewerker, verrijkte het werk ‘met zeer nutte en fraaie Aanmerkingen’. Deze vertaling geschiedde ‘onder het toezicht en de beschaaving van eenige voornaame Liefhebbers.’