Sepp, Jan Christiaan (1730-1811)

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte Schepzelen of Nederlandsche Insecten, naar hunne aanmerkelijke huishouding, verwonderlijke gedaanteverwisseling en andere wetenswaardige bijzonderheden


Christiaan Sepp (1710-1775) was een van oorsprong Duitse graveur en kaartenmaker met een grote interesse in het verzamelen en bestuderen van de natuur. Samen met zijn zoon Jan Christiaan Sepp struinde hij de omgeving van zijn woonplaats Amsterdam af, op zoek naar rupsen en vlinders. Vanaf 1762 publiceerden zij gezamenlijk het allereerste werk over Nederlandse insecten, getiteld: 'Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen; of Nederlandsche insecten' (1762-1860). Met zijn gedetailleerde beschrijvingen en prachtige heandgekleurde kopergravures van de gedaanteverwisseling van de rupsen en vlinders was het een pionierwerk op het gebied van de vaderelandse natuur. En het begin van de later zo succesvolle uitgeverij van luxe natuurhistorische boeken Sepp & zoon, die o.a. ook de 'Nederlandsche vogelen' en de 'Flora Batava' initieerde.

Teylers Museum bezit ook een handschriftje van Christiaan Sepp, met daarin 50 tekeningen van rupsen verzameld in de jaren 1754 en 1755, die vaak een-op-een terug terugkomen in het boek.