Dumont, Ch.F.H.

Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch-Oost-Indië