Loos-Haaxman, J. de

Johannes Rach en zijn werk : De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees, door P.C. Bloys van Treslong-Prins. Uitgegeven bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen op 24 april 1928