Lorentz, Hendrik A.

De wegen der theoretische natuurkunde. Vereeniging secties voor wetenschappelijken arbeid, voordrachten gehouden voor de medische en natuurphilosophische studenten der Universiteit van Amsterdam gehouden 20 januari 1905 in de aula der Universiteit