Marum, Martinus van (1750-1837)

Beschryving eener ongemeen groote electrizeer-machine : Eerste vervolg der proefneemingen : Tweede vervolg ; Beschryving van Teyler's electrizeer-machine, en van de proefneemingen met derzelve in 't werk gesteld