Gevers Deynoot, W.T.

Aanteekeningen op eene reis door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Canada in 1859