Maaskamp, E.

Afbeeldingen van de Kleedingen, Zeden en Gewoonten in de Bataafsche Republiek met den aanvang der negentiende eeuw = Tableaux de l'habillement, des moeurs et des costumes dans la Républic Batave