Hasskarl, J.K.

Aantekeekeningen over het Nut, door de bewoners van Java aan eenige planten van dat eiland toegeschreven, uit berigten der inlanders zamengesteld.