Gevers, D.T.

Verhandeling over het snoeijen of beitelen van het opgaande houtgewas