s.n.

Album van Eeden. Haarlem's Flora. Afbeeldingen in kleurendruk van verschillende bol- en knolgewassen.