Bondam, R.

Flora campensis. Naamlijst der zigtbaar bloeiende planten, welke in de omstreken van Kampen, in het wild groeijende, gevonden worden. (Volgens de natuurlijke rangschikking.)