Kotule, B.

Rozmieszczenie roslin naczyniowych w Tatrach